درباره كتابخانه

1397/6/21 0:0

تاریخچه کتابخانه:

اين كتابخانه در ابتدا با عنوان كتابخانه دانشكده پرستاری و مامايی در سال 1367 تاسيس شد و بعد از آن با عنوان كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر كار خود را دنبال كرد. با انتقال كتابخانه مركزی به سايت پرديس در سال 1391، كتابخانه دانشكده پزشكی و دندانپزشكی جايگزين آن شد.

اهداف کتابخانه:

كتابخانه دانشكده پزشكی و دندانپزشكی با هدف ارائه خدمات اطلاع رسانی به اعضای هيات علمی، دانشجويان، محققين و كاركنان دانشگاه  با مساحت 400 متر مربع در خيابان معلم، روبروي ستاد اقامه نماز جمعه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأسيس گرديد. 

مجموعه کتابخانه:

 كتابخانه شامل بخش های سازماندهی منابع، امانت، اشاعه خدمات اطلاع رسانی، نشريات ادواری و مدلاین می باشد. نظام دستيابی به مجموعه كتابخانه به صورت باز می باشد و جستجوی اطلاعات منابع و امانت آنها از طريق نرم افزار كتابخانه اي ديجيتال آذرخش انجام مي شود. بر اساس آمار سال 1394 اين كتابخانه دارای 10170 عنوان كتاب (6432 عنوان كتاب فارسی و 3740 عنوان كتاب لاتين) در رشته های پزشكی و دندانپزشكی می‌باشد. موضوعات مجموعه را پزشكی، دندانپزشكی، علوم پايه و مرتبط با حوزه پزشكی تشكيل ميیدهد.

 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی: IR20078005

پست الکترونیکی: MedLib@bpums.ac.ir

 


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >