جهت استفاده از منابع اطلاعاتی اشتراکی خارج از محوطه دانشگاه VCampus را دانلود نمایید

برای دسترسی به منابع خارج از دانشگاه در سیستم عامل IOS ، این فایل راهنما را مشاهده فرمائید.

منابع اطلاعاتي اشتراكي

Clinical Key

UptoDate

 

     ScienceDirect    

 

 به‌روز رسانی وب‌سایت :21 آذر 1397 < >