فرم نظر سنجی کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

در راستای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت شما عزیزان، اطلاع از نظرات جنابعالی راهگشای ما خواهد بود. لذا خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب به سوالات زیر ما را در نیل به اهداف کتابخانه یاری فرمایید
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :

ورود به عنوان؟
        
جنسیت؟
    
رشته تحصیلی؟

آیا از نحوه برخورد کارکنان رضایت دارید؟
      
آیا از میزان راهنمایی و اطلاع رسانی رضایت دارید؟
      
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
      
نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید:

نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور مرقوم فرمایید:

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲۲
 

< >