فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 14

شمارهعنوانتاریخ صدور
تخفیف خرید غیر حضوری کتاب به مناسبت هفته کتاب 1399/8/23
اطلاعیه برگزاری همایش مجازی نقش کتابخانه های علوم پزشکی در بحران 1399/8/23
فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه ها 1399/7/30
اطلاعیه ساعت کاری و محدویت های کرونایی کتابخانه دانشکده پزشکی 1399/6/10
تغییر ساعت کاری کتابخانه 1399/4/21
شیوه نامه وزارت بهداشت برای استفاده کاربران از سالنهای مطالعه و کتابخانه 1399/1/26
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزارهای مدیریت منابع" 1398/9/18
تغییر ساعت کاری کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی 1398/4/22
اطلاعیه ثبت نام بن خرید کتاب ویژه دانشجویان 1398/1/19
اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی پايگاه اطلاعاتی Scopus و Web Of Science 1397/11/6
اطلاعیه برگزاری کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی medline- up to date- clinical key 1397/10/22
اطلاعیه برگزاری کارگاه "آموزشی نرم‌افزار endnote" 1397/10/15
زمان نمایشگاه استانی کتاب بوشهر 1397/10/3
تغییر ساعت کاري کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی 1397/7/1
 
< >