درباره كتابخانه

1397/6/21 0:0

تاریخچه کتابخانه:

اين كتابخانه در ابتدا با عنوان كتابخانه دانشكده پرستاری و مامايی در سال 1367 تاسيس شد و بعد از آن با عنوان كتابخانه مركزی دانشگاه علوم پزشكی بوشهر كار خود را دنبال كرد. با انتقال كتابخانه مركزی به سايت پرديس در سال 1391، كتابخانه دانشكده پزشكی و دندانپزشكی جايگزين آن شد.

جامعه استفاده کننده کتابخانه:

گروه هدف کتابخانه بطور اعم شامل اعضای هيات علمی، دانشجويان، محققين و كاركنان دانشگاه و بطور اخص اساتید و دانشجویان دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

اهداف و چشم انداز کتابخانه:

کتابخانه در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه با تاکید بر دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی و تجهيز آنها به جديدترين منابع و دستاوردهای علمی، فعالیت ها و خدمات خود را متمرکز نموده است.

کتابخانه امید دارد با تقويت آموزش، پژوهش و فعاليت های پژوهشی دانشگاه  و حمايت ازتلاش های دانشگاه در جهت ارتقاء سلامت از طريق تهيه، توسعه و تسهيل دسترسی به منابع و اطلاعات علی مورد نياز جامعه استفاده کننده بتواند نقشی موثر و برجسته ایفا نماید.

مجموعه کتابخانه:

 كتابخانه با مساحت 400 مترمربع شامل بخش های سازماندهی منابع، امانت، اشاعه خدمات اطلاع رسانی، نشريات ادواری و مدلاین می باشد. نظام دستيابی به مجموعه كتابخانه به صورت باز می باشد و جستجوی اطلاعات منابع و امانت آنها از طريق نرم افزار كتابخانه ای ديجيتال آذرخش انجام می شود. بر اساس آمار سال 1394 اين كتابخانه دارای 10170 عنوان كتاب (6432 عنوان كتاب فارسی و 3740 عنوان كتاب لاتين) در رشته های پزشكی و دندانپزشكی می‌باشد. موضوعات مجموعه را پزشكی، دندانپزشكی، علوم پايه و مرتبط با حوزه پزشكی تشكيل می دهد.

 

شماره استاندارد بین المللی کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی:  IR-200780005   

پست الکترونیکی: MedLib@bpums.ac.ir

 

 

کلمات کلیدی:
کتابخانه     .اهداف     .چشم     انداز    

تاریخ بروز رسانی:   28 دی 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >