بخش امانت

1397/6/21 0:0

امانت كتاب: کاربران کتابخانه پس از جستجوی کتب مورد نیاز خود در پورتال کتابخانه ديجيتال آذرخش و يافتن كتاب مورد نظر می‌توانند جهت امانت آن را به بخش امانت ارائه نمایند. امانت و بازگشت منابع هم در بخش امانت و هم توسط كاربران از طريق دستگاه امانت خودكار صورت می گيرد.

تمديد کتاب: امانت گيرندگان با توجه به تاريخ بازگشت، مؤظفند کتاب را در موعد مقرر عودت يا تمديد نمايند و در صورت نياز به تمديد مجدد، کتابدار بخش امانت پس از کنترل کتاب از جهت رزرو نبودن کتاب مورد نظر، مدت امانت را مطابق آئين ‌نامه تمديد يا رزرو ‌نمايد و در صورت رزرو بودن، کتابدار به متقاضي رزرو، برگشت کتاب را اعلام می نمايد و امانت‌گيرنده موظف است در تاريخ اعلام شده كتاب را تحويل دهد در غير اين صورت مطابق با آئين‌نامه كتابخانه مشمول جريمه خواهد شد.

رزرو کتاب: در صورتی که تمامی نسخ يک کتاب امانت داده شده و مراجعه کننده ديگری مايل به استفاده از همين کتاب ‌باشد، کتابدار بخش امانت ميیتواند با استفاده از امکانی که جهت رزرو کتاب در پورتال کتابخانه تعريف گرديده، کتاب مورد نظر را براي فرد مذکور رزرو نمايد در صورت عدم مراجعه فرد رزروكننده مطابق با آئين‌نامه كتابخانه، كتاب رزرو شده به مخزن برگشت داده خواهد شد.

مطالعه در کتابخانه: در صورتی که كاربران مايل باشند کتاب را در سالن مطالعه کتابخانه مطالعه نمايند، کتاب به مدت 24 ساعت جهت مطالعه در كتابخانه امانت داده می شود و در پروفایل كاربر موردنظر وارد می شود و فرد نمی تواند کتاب را از کتابخانه خارج نمايد.

 

جهت آشنایی مراجعین و اعضای کتابخانه در اینجا مقررات بخش امانت قرار داده شده است.


تاریخ بروز رسانی:   10 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >