فرم نظر سنجی کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

در راستای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت شما عزیزان، اطلاع از نظرات جنابعالی راهگشای ما خواهد بود. لذا خواهشمند است با ارائه پاسخ های مناسب به سوالات زیر ما را در نیل به اهداف کتابخانه یاری فرمایید
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :
ایمیل :  
تلفن :  

ورود به عنوان؟
        
جنسیت؟
    
رشته تحصیلی؟

کتاب های کتابخانه چه قدر نیاز شما را تامین میکند؟
        
سقف تعداد کتب مجاز برای امانت مناسب است؟
        
نحوه برخورد و همکاری کارکنان با شما چگونه بوده است؟
        
چقدر از نحوه سفارش و تامین منابع کتابخانه رضایت دارید؟
        
کتاب های مرجع کتابخانه تا چه اندازه رضایت شما را فراهم میکند؟
        
چقدر راهنماها و علائم نصب شده برقفسه ها در یافتن منابع مورد نظرمفید میباشد؟
        
آیا از ساعات استفاده از کتابخانه راضی هستید؟
        
تا چه اندازه خدمات ارائه شده در کتابخانه رضایت شما را فراهم کرده است؟
        
تا چه اندازه از نحوه عملکرد وهمکاری کارکنان کتابخانه رضایت دارید؟
        
راهکار، نظر، انتقاد

 
حروف تصویر بالا :   
   
     
تعداد بازدید:   ۲
 

< >