بازدید سرپرست معاونت تحقیقات و فنآوری از کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

4 ارديبهشت 1401

سرپرست معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه از کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی بازدید نمود. در این دیدار ضمن آشنایی با پرسنل کتابخانه از نزدیک فعالیت ها، خدمات و همچنین مشکلات بخش های مختلف کتابخانه از جمله مخزن، سالن های مطالعه، بخش های مرجع و پایان نامه ها و مدلاین کتابخانه مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

در پایان بازدید، خانم دکتر اکرم فرهادی اظهار داشت: بدنبال تصمیم قطعی معاونت آموزشی به انتقال دو دانشکده پزشکی و دندانپزشکی به سایت پردیس دانشگاه تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید، به تبع آن کتابخانه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی نیز به ساختمان جدیدالتاسیس آن دو دانشکده انتقال خواهد یافت که اقدامات لازم جهت جابجایی کتابخانه پس از پایان امتحانات ترم جاری انجام خواهد پذیرفت.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.