محسن زارعی


نام و نام خانوادگی : محسن زارعی

سمت : مدير كتابخانه                                                                                                                            

نوع خدمت : رسمی

مدرک تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

پست الکترونیکی :  M.zarei@bpums.ac.ir

تلفن: 07733450069

سوابق تحصیلی و اجرایی

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >