دکتر زهرا صفایی


نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا صفايی

سمت : مدير كتابخانه                                                                                                                            

نوع خدمت : رسمی

مدرک تحصیلی : علم اطلاعات

مقطع تحصیلی: دکترا

پست الکترونیکی :  Zsafaei48@Gmail.Com

تلفن: 07733450069

سوابق تحصیلی و اجرایی

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۵


برگشت>>

< >